RIVERSIDE AB’s ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR

Gäller från och med 9 september 2021

Tack för att du har valt Åre Valley Lodges och ett extra stort tack för att du tar dig tid att noggrant läsa igenom våra bokningsvillkor. Vår målsättning är att du, efter att ha läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av Åre Valley Lodges och tjänsterna som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du väljer Åre Valley Lodges!

Dessa allmänna villkor gäller mellan Riverside AB (‘RS’) via den helägda bokningsplattformen ”www.arevalleylodges.com” och den som själv eller genom annan träffar avtal med RS enligt vad som angetts i bekräftelsen (Gästen).

Avtalet kan gälla boende, köp av andra produkter och tjänster, eller en kombination av dessa (Arrangemanget).

VEM ÄR ANSVARIG?

Riverside AB
Tel: +46 (0) 707552203
Org.nr: 559315-3280

Som förmedlare är RS skyldiga att se till att:

 • Gästen får en skriftlig bekräftelse på sin bokning.
 • Gästen får information och uppgifter om hur betalning ska ske, hur ni får access till ert boende och andra frågor av betydelse för er vistelse.
 • Huset/lägenheten stämmer med beskrivningen.
 • Gästen informeras om alla väsentliga förändringar som rör sin bokning.
 • Gästen får disponera huset/lägenheten från avtalad tid på ankomstdag till avtalat tid på avresedagen, om inget annat bekräftats.
 • Om Gästen inte är nöjd med huset/lägenheten, så är det RS du skall vända dig till.

NÄR BLIR GÄSTENS BOKNING BINDANDE?

Gästen ansvarar att se över bekräftelsen och att se till att ankomst och avresedatum är riktiga. Bokningen gäller för såväl RS som för Gästen så snart RS bekräftat bokningen (när Gästen tillhandahållit bokningsbekräftelse) och Gästen betalat bokningsavgiften eller hela hyran.

NÄR SKA BETALNING SKE?

Gästens betalning för bokning skall vara RS tillhanda senast det datum som anges i bekräftelsen. RS tar ut en bokningsavgift som en första delbetalning. Arrangemanget skall alltid vara slutbetalat innan det påbörjas.

 • För bokningar som görs sex veckor eller mer innan ankomst ska en anmälningsavgift om 30 % av totalbeloppet för bokningen vara RS tillhanda vid bokningstillfället. Resterande del av bokningen skall vara RS tillhanda senast sex veckor innan ankomst.
  • För bokningar som görs senare än sex veckor innan ankomst ska full betalning vara RS tillhanda på bokningsdagen.

  AVGIFTER VID BETALNING

  Vid betalning från utlandet står gästen för de eventuella omkostnader som uppstår både i hemlandet och i Sverige. RS ska erhålla det belopp som avtalats i den valuta som står på bokningsbekräftelsen. Eventuella avgifter ska vara betalade senast på ankomstdagen.

  VAD HÄNDER OM GÄSTEN INTE BETALAR I TID?

  Om Gästen inte betalat anmälningsavgiften i tid enligt bokningsbekräftelsen, kommer beställningen att avbokas. Om Gästen inte betalat bokningens slutlikvid i tid enligt bokningsbekräftelsen, så betraktas också detta som en avbokning och beställningen kommer att avbokas. OBS! Det skickas ingen påminnelse när förfallodatum närmar sig, eller när förfallodatum passerats. Gästen ansvarar för att bokningen betalas i tid.

  VAD GÄLLER OM GÄSTEN VILL AVBOKA?

  Gästen måste skriftligen skicka avbokning via e-post till: jacob@arevalleylodges.com
  RS godtar endast avbokningar av gästen själv. RS skickar Gästen en bekräftelse på

  avbokningen.

  RS hänvisar till det avbokningsskydd som finns via er hemförsäkring alternativt kortutgivarna vid kortbetalning.

  * När avbokning görs sex veckor eller mer före ankomst behåller RS anmälningsavgiften om 30 %.
  * När avbokning görs mindre än sex veckor före ankomst förfaller 100 % av beloppet till betalning till RS.

  GÄSTENS RÄTTIGHETER

  • Om arrangemanget inte kan tillhandahållas enligt bokningsbekräftelsen och RS inte kan erbjuda Gästen andra likvärdiga tjänster, har Gästen rätt att frånträda avtalet och få ersättning med avdrag för det Gästen redan hunnit utnyttja. För att Gästen ska ha rätt att frånträda avtalet krävs att Gästen meddelar RS snarast möjligt. Fel som uppstår under vistelsen ska Gästen anmäla inom 24h för att RS ska ha en möjlighet att åtgärda det eventuella problem som uppstått.
  • Om Gästen inte har framfört fel och brister och därmed inte möjliggjort för RS att åtgärda detta är Gästen inte berättigad till någon ersättning.

  Rätt till skadestånd, på grund av fel under vistelsen eller på grund av att RS ställt in resan, gäller inte om RS kan visa att resan inte kunnat genomföras eller att felet uppstått på grund av hinder/omständigheter utanför RS kontroll.

  GÄSTENS SKYLDIGHETER

  • Alla i sällskapet ska vara 25 år fyllda för att nyttja boendet. Åldersgränsen gäller ej barn i målsmans sällskap. Legitimering kan krävas vid incheckning.
  • Gästen måste vårda villan/lägenheten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
  • Mellan kl. 23.00 – 07.00 ska Gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot andra Gäster.
  • Gästen är fullt betalningsansvarig för alla eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier om Gästen, eller annan som bereds tillträde till boendet orsakat dessa.
  • En reservation om 5000 SEK tas ut dagarna före tillträdet av boendet, och släpps två dagar efter avresa.
  • Boendet får inte användas till annat än till fritidsändamål. Om antalet Gäster blir fler än vad som angetts vid bokningstillfället måste detta meddelas innan ankomst.
  • Vid överträdelse av rök-/ djurförbud medförs en saneringskostnad från 6000 SEK.

  RS har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse i boendet eller dess område. Samma gäller om boendet används till annat än avsett ändamål. I det fall då avtalet sägs upp måste Gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av hyresbeloppet. RS debiterar dessutom Gästen en omkostnadsavgift på ett belopp som motsvarar skadan, dock minst 5000 SEK. RS har rätt att, vid en omedelbar uppsägning av avtalet på grund av ovanstående, kunna stänga boendet och avlägsna Gästens tillhörigheter.

  RS ansvarar inte för kvarglömda saker.

  ÖVRIG INFORMATION

  Aktuell incheckning och utcheckning anges på bokningsbekräftelsen. I logipriset ingår avresestäd, sänglinne samt handdukar.

  FORCE MAJEURE

  Både Gästen och RS har rätt att frånträda hyresavtalet om boendet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- och energitillförseln, eldsvåda eller andra liknande händelser som varken Gästen eller RS kunnat påverka eller förutse.

  RS är skyldig att snarast möjligt återbetala erlagd summa, med avdrag för den nytta Gästen haft för boendet.

  Vad händer om vi inte kommer överens?

  Gästen skall i första hand vända sig till RS med eventuella klagomål.

  Om Gästen och RS inte kommer överens kan Gästen vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). ARN består av en opartisk ordförande samt ett antal representanter för researrangörer och konsumenter.

  Vi ser mycket fram emot er ankomst, och Vi ska göra allt för att ni ska få en fantastisk vistelse i Åredalen med oss!